බැලුවොත් පුදුමවෙයි -ලෝකය හොල්ලන තවත් ක්‍රීඩකයෙක් ලංකාවෙන් බිහිවෙයි | VIDEO

බොක්සිං ක්‍රීඩාව කියන්නේ ලංකාවේ නම් ඒ  තරම් ප්‍රචලිත ක්‍රීඩාවක් නෙවෙයි කියලා කොයි කවුරුත් දන්න කාරණයක්. ඒ වගේම තමයි ලෝකය දෙසින්

Read more