ලොවටම අම්මා වූ ස්විස්ටර්ලන්තයේ මරියන්නේ අම්මා

ස්විස්ටර්ලන්තයේ මරියන්නේ අම්මා,  මුටර් මරියන්නේ ,එහෙමත් නැත්නම් මදර් මරියන්නේ කිව්වහම ස්විස්ටර්ලන්තයේ විතරක් නෙමෙයි ලෝකයේ බොහෝ රටවල බොහෝ දෙනෙක් ඇයව හදුනයි ඇය

Read more

“ඔව් එකතරා ලෝක පාලකයෙක්” – අජිත් දසනායක

ඔව් එකතරා ලෝක පාලකයෙක් ,  ලේ උරා බොන පිසාසියෙක්…. නැපෝලියන්ගේ පටන් මෙතෙක් ලෝකයේ පැවති බොහෝ වාර්ගික , ආගමික හෝ වෙනත්

Read more

මූල්‍යවංචාවන් සෙවීමෙන්, අතුරුදහන් වූවන් සෙවීමට කොමිෂන් පත්කිරීමෙන් ඵලක්වේද? -අජිත් දසනායක

මේ වන විට මූල්‍ය වංචාවන් සෙවීම දිගින් දිගටම සිදු වෙමින් පවතී….. මූල්‍ය වංචා චෝදනා යටතේ බැසිල් රාජපක්ෂ අත් අඩංගුවට පත්

Read more