ලංකාවේ තරුණයන් දෙන්නෙක් ඉගිල්ලිලා අල්ලපු උඩපන්දුව ජාලයේ පත්තුවෙයි

ලංකාවේ තරුණයන් දෙන්නෙක් ඉගිල්ලිලා අල්ලපු උඩපන්දුව ජාලයේ පත්තුවෙයි……

Read more

සිගරට් නවත්තගන්න වෙළෙඳ දැන්වීමක් සංවේදී වෙයි

සිගරට් බොන එක අපේ සිරුරුවලට හොඳම නැහැ. හැබැයි සිගරට් බොන්න පටන්ගත්තු  කෙනෙක්ව එයින් ගලවන එකත් ලේසි නැහැ. මේ ස්ටොක්හෝම් හි

Read more

බ‍්‍රසීලයේ වැසි වනාන්තරයක සැගවී තිබෙන අමුතු ජලාශයක්

බ‍්‍රසීලයේ වැසි වනාන්තරයක සැගවී තිබෙන අමුතු ජලාශයක් ගැන වාර්තාවක් මේ. මෙය ප‍්‍රසිද්ධව තිබෙන්නේ සුදු පාට වැලි තලය නිසයි. ජලාපාවෝ උද්‍යානය

Read more