භූමිතෙල් ලීටරයක මිළ මධ්‍යම රාත‍්‍රීයේ සිට පහළට

අයවැයෙන් යෝජනා කළ පරිදි භූමිතෙල් ලීටරයක මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් පහකින් අඩු කෙරෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව දැනට රුපියල් 49 ක් වන භූමිතෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 44 දක්වා අඩු කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය අද ඛනිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයට දැනුම්දී තිබෙනවා.

 

breakingnews

Related posts:

Comments

comments