ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවන හිංසන හා දූෂණයට එරෙහිව පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතුයි

ශ්‍රී ලංකාව තුළ සිදුවන හිංසනයට හා දූෂණයට එරෙහිව පරීක්ෂණ පැවැත්විය යුතු බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි.

එක්සත් ජාතන්ගේ සංවිධානයේ 10 දෙනෙකුගෙන් යුත් විද්වත් මණ්ඩලය විසින් සිදු කරන ලද නිරීක්ෂණයකින් අනතුරුව ඔවුන් විසින් පෙන්වා දී ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ විශාල වශයෙන් හිංසනයන් හා දූෂණයන් සිදුවන බවයි.

දිගන් දිගටම ශ්‍රී ලංකාව තුළ මෙවැනි සිදුවීම් වාර්තා වන බවත් ඔවුන් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

එමෙන්ම මරණ තර්ජනයන්, මනුෂ්‍ය ඝාතන, රඳවා තබා ගැනීම්, පැහැර ගැනීම්, පොලිස් අත්අඩංගුවේ පසු වන අවස්ථාවේදී සිදු වන ජීවිත හානි, පහරදීම්, පාපොච්චාරණය කිරීමට අනිසි ලෙස බල කිරීම් යනාදී කරුණු කාරණාවන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ වැඩි වශයෙන් සිදු වන බවත් මෙම නිරීක්ෂණය මගින් පෙන්වා දී ඇත.

මෙම තත්ත්වයන් හමුවේ ශ්‍රී ලංකාව කිසිඳු අවස්ථාවකදී ඊට සාධාරණ ලෙස ක්ෂණික ප්‍රතිචාරයන් දක්වා නැති බවත් නිරීක්ෂණ මණ්ඩලය විසින් පෙන්වා දී තිබේ.

මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් නීතිපති ජයන්ත ජයසූරිය මහතා පවසා ඇත්තේ මෙවන් තත්ත්වයන් ශ්‍රී ලංකාව තුළ නොමැති බවත්, එම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත්ය.

එම චෝදනාවන් ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ප්‍රතික්ෂේප කළද මෙවන් පසුබිමක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ඇති බව ඔවුන් වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Related posts:

Comments

comments