“ආවා” ගැන මානව හිමිකම් පැමිණිල්ලක්

ත්‍රස්ත මර්දන පනත යටතේ පොලිස් ත්‍රස්ත විමර්ශන අංශය මගින් අදාළ සැකකරුවන් යාපනයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන තිබුණි.

ඔවුන් කොළඹට රැගෙනවිත් රැඳවුම් නියෝග මත ප්‍රශ්න කරන බව වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් පිරිසගේ ඥාතීන් විසින් ඉදිපත් කළ පැමිණිලිවල දැක්වෙන්නේ අදාළ පිරිස ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවට ගැනීම නීති විරෝධී බවයි.

මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවේ යාපනය කාර්යාලයට අදාළ පැමිණිලි ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන සිදු කරන බව එහි ප්‍රකාශකයෙකු සඳහන් කර තිබේ.

 

thecolombopost

 

 

Related posts:

Comments

comments