අප ගොඩනගනා ඊළම නොහොත් / ලංකාව නොහොත් / ” ලෝකය ”

ඉකුත් දසක ගණනාවක සිට අප අපගේ ජනයාගේ විමුක්තිය උදෙසා සටන් කරම්න් සිටින්නෙමු. ඒ සමගම අපගේ ජනයාගේ ස්වයං නිර්ණය අය්තිය සදහාද සටන් කරමින් සිටින්නෙමු. එහෙත් අප මෙහිදී තවත් එක් ඇත්තක් තේරුම් ගත යුතුය. අප අපගේ ජනයා කීමෙන් ‘ සිංගල දමිල භාෂාව කතා කරන්නාවූ ජනයා පමණක්” සැලකිල්ලට ගනිමින් ක්‍ර්යා කිරීමෙන් කවර ලෙසකින් හෝ විමුක්තියක් ලබා ගත නොහැක. සියලූම භාෂා කතා කරන්නාවූ , සියලුම ජාතීන්හි ජනයා සහ සියලුම හැගීම් දැනීම් සහිත සතුන්ද අපගේ සහෝදර සත්වයෝය. එහෙයින් සියලු සතුන්ගේ විමුක්තිය ලබා ගැනීම සදහා වූ සටන පමණක් සත්‍ය වශයෙන් විමුක්ති සටනක් වනු ඇත. මෙම පාඩම ඊළමේ/ ලංකාවේ අවසන් වූ වසර ගණනාවක් පවතින අපගේ වේදනා පිරි සටන පෙන්වාදුන්නා පමණක් නොව ඉගෙන්වීය.

අප වෙනුවෙන් කරණ ලද අරගලය මගින් ලබා දුන් කටුක අධ්දැකීම්, උගත් පාඩම් මගින්, ලස්සන ඊලමක් / ලංකාවක් / ලෝකයක් ගොඩනගමින් සිටින්නෙමු. අප ගොඩනගනා ඊළමේ / ලංකාවේ / ලෝකයේ සිට මා මෙම ලිපිය ලියන බව සිතනා විට සිතට සතුටක් ගැන දෙය් . අප බිහි කරන්නාවූ ඊළමේ/ ලංකාවේ / ලෝකයේ දේශ සීමා නැත. ඕනේම ජීවියෙක් අපගේ ඊළමේ/ ලංකාවේ / ලෝකයේ නිදහසේ ජීවත් විය හැක. අපගේ ඊළමේ/ ලංකාවේ / ලෝකයේ කෙනෙකු තවත් කෙනෙකු පාලනය කල නොහැක. එහෙත් තවත් කෙනෙකුට ආදරයෙන් සිටිය හැක. තවත් කිවහොත් ඊලම / ලංකාව / ලෝකය පාලනය කිරීම සදහා රජයක් හෝ නොමැත. මන්ද මෙහි ජීවත් වන මිනිසුන් අවශ්‍යතාවයන් හදුනාගැන ,තමන්ගේ වගකීම් හදුනාගෙන සියලු දෙනා එකතු වී තමන්ට අවශ්‍ය දේ සලසා ගනීවි.

සලසා ගැනීමේ පූර්ණ නිදහස ඇතුව ජීවත් වේවි.” මේ මේ නිදහස ඇත” කියා කීමට අවශ්‍ය නැත. මන්ද කිසිදු ජීවියකුගේ අය්තිවාසිකම් උල්ලංගණය නොවන ආකාරයට ,තවත් කිවහොත් ”අය්තිවාසිකම්” කියන්නේ මොනවාද කියා නොසිතෙන්නට තරම් මිනිසුන් සහ සතුන් සතුටින් ජීවත් වන්නාවූ ඊලමක් / ලංකාවක්/ ලෝකයක් නිර්මාණය කරමින් සිටින්නෙමු.

එබැවින් , ආදරණීය අපගේ ජනතාවනි අප එකක් මතක තබා ගත යුතුය, ඒ අප හෝ වෙනත් අයෙක් හෝ පරාද වී නොමැත. පරාද වන්නේද නැත. “පරාජය” කියාන්නාවූ වචනය කියවෙන තැන්වලදී පරාජය වී තිබෙන්නේ ” මනුෂ්‍යත්වය සහ ආදරය පමණක් පරාජය වුවේය. වන්නේය. යන්න අප මතක තබා ගත යුතුය. ” සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් වූ ඊළමෙන්/ ලංකාවෙන්/ ලෝකයෙන් ජීවත් වීමට කැමති ඕනෙම අයෙකු මෙම ලෝකයේ ඕනෙම ස්ථානයක් ඊලමක්/ ලංකාවක් ලෙස දකීවි. මෙම ලෝකයේ සකල ජීවීන්ට සිදුවන්නාවූ අකටයුතුකම් තමාට සිදුවන්නක් ලෙස සලකා ක්‍ර්යා කර, ඒවා මුළුමනින්ම විනාශ කිරීමට කටයුතු ඇත. මේ ලෝකයේ ජීවත්වන්නාවූ අනෙකුත් ජීවින් තමන් සමග ජීවත් වන්නාවූ අනෙකුත් ජීවින් ලෙස සලකා ඔවුන්ට ගරුකොට ජීවත් වේවි.

එහෙයින්, ඉහත කී ආකාරයට ඊලමක්/ ලංකාවක්/ ලෝකයක් නිර්මාණය කරමින් සිටින අතර, එහි අනෙකුත් ජීවින් පූර්ණ නිදහස ලබා ජීවත් කරවීම සදහා වූ ආදරණීය අරගලයට අපද එකතු වී ක්‍රියා කරමින් සිටින්නෙමු.එම සටනට ඔබටද ආරාධනා කරන්නෙමු . ඒ සමගම ඊළමේ/ ලංකාවේ/ ලෝකයේ ජීවත් වන්නාවූ අනෙකුත් භාෂාවන් කතා කරන්නාවූ මිනිසුන් සහ ජීවින් සමග ආදරයෙන් හිදිමින් සියලු ජීවීන්ගේ පූර්ණ නිදහස දිනා ගැන්ම සදහා ආදරණීය අරගලයන් ක්‍ර්යාත්මක කරන්න.සියලු දෙනා එකතු වී අනෙකුත් ජීවීන්ට අත්‍යාවශ්‍ය ඇදුම් ,කෑම ,උන්හිටි තෙන් සලසා ගැන්මට උපකාරී වන්න.තවද අපගේ හොද ”ඇදුම් ,කෑම , සංක්ස්කෘතික , ගති පැවතුම් නිකන්ම විනාශ වනවා යෙය් කියමින් නොසිට ඒවා පිළිපදිමින් ඒවා ගැන අනෙකුත් ජනයාට කියා දීමට කටයුතු කල යුතුය. එමෙන්ම අනෙකුත් ජනතාවගෙන් හොද දේ ඉගෙන ගනිමින් ඒවා ගැන විමසමින් අප ජීවත් වන ඊලම/ ලංකාව/ ලෝකය ආදරය පිරි සුරපුරයක් කිරීමට ඉදිරිපත් වියයුතුය .

ස්තුතිය් 
ඊළමේ/ ලංකාවේ/ ලෝකයේ ජනයා.

Densisan Jeyakumaran 
Related posts:

Comments

comments