දේශපාලන හිතවත්කම් මත නි‍යෝජ්‍ය විදුහල්පති තනතුරු දීලා

විදුහල්පති සේවය සඳහා අලුතින් පත් කෙරුණු 3991 දෙනෙකුට නියෝජ්‍ය විදුහල්පති තනතුරු ලබාදීමට අධ්‍යාපන බලධාරීන් පියවර ගෙන ඇති බව ලංකා ගුරු සංගමය චෝදනා කරයි.

වැඩ බලන විදුල්පතිවරුන් ලෙස එම තනතුරේ සේවය කරන ගුරුවරුන් දේශපාලන හිතවත්කම් මත  එම තනතුරේම තබා ගනිමින් නව විදුහල්පතිවරුන් එම තනතුරට පත් නොකිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව එහි ප්‍රධාන ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් මහතා සඳහන් කළේය.

Related posts:

Comments

comments