“නන්දිකඩාල් කලපුවට යන්න මට බැ මචං” – නවීන් පෙරේරා

නිමිත්ත*මචං කමල් ගුනරත්නගේ නන්දිකඩල් කලපුව පොත ගත්තද?

කරටි අහිමි වූ
තල් කදන් දැක දැක 
සාදූ කී ජනයිනී 
ලේ රසට තළුමැරූ කිරිබත් 
රතුපස් වලදි වමාරා 
තළුමරමු ද අපි තවත්
හප වෙලා ගිය ජිවිත
තවත් හප කර කර

ප්‍රේමයේ සැමරුම් බිදි 
මරණයේ සැමරුම් ඇති නුවරක 
කැඩී බිදි විසිරී ගිය ජිවිත
එක්කාසූ කරන්නට හැකි වේද
ප්‍රේමයක් නොමැතිවම 
කොන්ක්‍රීට් වසන්තයකට

සාලව දැක දැක 
සාම්‍පූර් අමතක කොට
නාගදීපය වැද 
නල්ලූර් කොවිලට ගොඩවී 
අලිමංකඩ ලගදී 
සෙල්ෆියක් ගන්නට
උබට පුලුවන්ද කියපන් මචං

මිනිකදු ගොඩ ගැසුණු නුවරක 
මිනිමල්ම විතරක් සුපිපෙනු දැක
මිනිස් කම් අමතක කොට
සිංහලේ ගැන පුරසාරම් බාන
මියයන පරම්පරාවක් අපි මචං 
මිනිස් කම් අමතක් කරපු

නන්දිකඩාල් කලපුවට
යන්න මට බැ මචං 
එහි හැම අගලකම අත්තේ
මිය ගිය මිනිසුන්ගේ
ඇටකැබිලිති 
මගේ පයටත් පැගේවි යැයි
මට බයයි මචං

එ හින්දා 
මං ගියේ නෑ නන්දිකඩාල් කලපුවට 
වන්නි මතකයේන් ආව එලියට

පොත් ප්‍රදර්ශනත් දැන් 
මිනි පෙට්ටි විකුණා 
මල් සාප්පුවක් වගේ 
මටනම් මචං

Related posts:

Comments

comments