මයිකල් ජැක්සන් ගේ අබිරහස් මරණය හා මතවාද | VIDEO

මයිකල් ජැක්ෂන් ලොව බොහෝ දෙනා දන්නා කෙනෙක්. ඔහුගේ මරණය අදටත් අභි රහසක්. සත්‍ය කියන්නේ බහුතරයකගේ පිලි ගැනීමයි. ඒ බහුතරයගේ පිලි ගැනීමට එපිටින් යමෙක් යමෙක් තවත් අදහසක් ඉදිරිපත් කිරීම බහුතරයගේ පිලි ගැනීම අභියෝගයට ලක් වෙන්නක් .

බහුතරයකගේ පිලි ගැනීම අභියෝගයට ලක් කිරීම සුළු පටු දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම කවුරු හරි ඒ බහුතරයේ පිලි ගැනීම අභියෝගයට ලක් කරන්නේ නම් ඒ බහුතර මතවාදය චලනයට ලක් වන්නේ නම් එම අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නා තම පැවැත්ම ගැන නැවත්ත් සිතා බැලිය යුතු වන්නේ යේසුගේ පටන් අද දක්වා ඔවුන්ට අත් වී ඇත්තේ සැබෑ හෝ සාධාරණ මරණයක් නොවන බැවිනි.

 මයිකල් ජැක්ෂන්ගේ මරණය පිටු පස තිබෙන්නේද එවන් අභි රහසක් බව සමහර අයගේ පිලි ගැනීමයි. ඔවුන්ගේ එම අදහස කෙතරම් දුරට යුක්ති යුක්තද යන්න අභිරහසකි. මයිකල් ජැක්ෂන්ගේ මරණය වැරදීමක්ද නැද්ද යන්න මෙම සුළු වීඩියෝ පටය නැරඹීමෙන් පසුව ඔබත් සිතන්න ගන්න ඇත්තෙන්ම ලෝකය සුන්දරයි ඒත් …… බහුතර මතය චලනයට පත් කිරීම යනු බහුතරයේ පැවැත්ම අහෝසි කිරීමක් බව නොසිතන්නේ නම් ලෝකය මීට වඩා කොතරම් නම් වඩාත් සුන්දර වනු ඇතිද ? තවත් අවුරුදු දෙතුන් සීයකින් හෝ මයිකල් ජැක්ෂන්ට සාධාරණය උදා වනු ඇතැයි සමහරුන් කියන්නේ ඒ නිසා වනු ඇත .

Related posts:

Comments

comments