මහ රජ ගැමුණු චිත්‍රපටයේ නොදුටු පැත්ත මෙන්න

ජයන්ත චන්ද්‍රසිරි නම් ප්‍රතිභාපුර්ණ අධ්‍යක්ෂවරයාගේ සිනමාපටය වු “මහරජ ගැමුණු“ හි සියලු රූ ගත නිම වී තිබෙනවා.රමණීය දර්ශන තල උපයෝගී කොට ගනිමින් නවීන තාක්ෂණය මනාවට හසුරුවා ගනිමින් නිර්මාණය කරන ලද මහ රජ ගැමුණු දින හැට අටක වෙහෙසක ප්‍රතිඵලයකි.

https://youtu.be/pT_fLq3GjLw

Related posts:

Comments

comments