ඔබ සැමට සුභ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

අපට නැතත් අපේ මතු පරපුර උදෙසාවත්
යහපත් සමාජයක්  ගොඩ නැගීම උදෙසා
පාට පක්ෂ , ජාති , කුල ආගමික භේදයෙන් තොරව
සියළු පුරවැසියන්ගේ අයිතීන් උදෙසා හඩ නැගීමට
සටන් කිරීමට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවායි
සිංහල , දෙමළ නව වසරට
ලංකා ඊ වොයිස් වෙතින්
සියළු පාඨකයන්ට පතන්නෙමු !

Related posts:

Comments

comments