මන්ත්‍රීවරුන් වාහන වෙළඳාමේ – වාහන බලපත්‍රයක් ලක්ෂ 275 ක්

මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට පත්ව සිටින මන්ත‍්‍රීවරුනට ලැබෙන තීරු බදු රහිත වාහන බලපත‍්‍ර ලබා ගැනීමට ඇතැම් වාහන වෙළෙදුන් මන්ත‍්‍රීවරුන් පිටුපසින් වැටී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ වන විට මන්ත‍්‍රීවරැන්ගේ වාහන බලපත‍්‍රයක් රැුපියල් ලක්ෂ 275ක පමණ මුදලකට අලෙවි වෙමින් ඇති අතර ඇතැම් මන්ත‍්‍රීවරැුන් මෙම මුදල ප‍්‍රමාණවත් නැතැයි පවසමින් හෙට්ටු කරමින් සිටින්නේ යයිද පැවසෙයි.

මේ වන විටත් මන්ත‍්‍රීවරුන් කීප දෙනෙකු ඉහල මිල ගණන්වලට වාහන බලපත‍්‍ර විකුණා ඇතැයිද සැනගන්නට ඇත.

 

 

 

 

lankacnews

 

Related posts:

Comments

comments