ඉරාකයේ හා ඇෆ්ගනිස්ථාන සිරකරුවන්ට සිදුකළ ඇමෙරිකානු වද බන්ධන

ඇමෙරිකානු ආරක්ෂක අංශ විසින් ඉරාකයේ හා ඇෆ්ගනිස්ථානයේදී සිරකරුවන්ට සිදුකළ වද හිංසි දැක්වෙන ඡායාරූප එකතුවකින් ඡායාරූප 200ක් පෙන්ටගනය මුදාහැර තිබේ.

ඇමෙරිකානු සිවිල් නිදහස් සංගමය විසින් තොරතුරු දැනගැනීමේ නිදහස මත ඉදිරිපත් කරන ලද පැමිණිල්ලකට අනුව මෙම ඡායාරූප නිදහස් කිරීමට ඇමෙරිකාවට සිදුව ඇත.

මෙම ඡායාරූපවල සිරකරුවන්ගේ ශරීරවල විවිධ කැපීම් හා තැලීම් තුවාල දක්නට ලැබෙයි.

ඉරාකයේ අබු ගරායිබ් සිර කඳවුරේදී ඇමෙරිකානු හමුදා සාමාජිකයන් විසින් සිරකරුවන්ට ලිංගික අඩන්තේට්ටම් කරන ආකාරය හා සුනඛයන් යොදා ඔවුන් බියට පත්කරන ඡායාරූප 2004 වසරේදී ප්‍රසිද්ධියට පත්වීමත් සමග මේ සම්බන්ධයෙන් දැඩි ආන්දෝලනයක් ඇති විය.

මෙසේ ඡායාරූප 200ක් පමණ ඉදිරිපත් කළද, මීට වඩා ක්‍රෑර වධබන්ධනයන් සහිත ඡායාරූප රැසක් තවමත් ප්‍රසිද්ධ කර නොමැති බවට සිවිල් සංවිධාන ඇමෙරිකාවට චෝදනා කරයි.

http://2.bp.blogspot.com/-V0cCMJ3uNuY/Uj3tBHh1HoI/AAAAAAAABAE/Le68IjP7Iic/s1600/Abu+Ghraib-2-by+fervidal31.png

http://ep00.epimg.net/tecnologia/imagenes/2004/11/08/actualidad/1099906078_740215_0000000000_noticia_normal.jpg

https://whenthenextdaycomes.files.wordpress.com/2012/04/abu-ghraib.jpg?w=400

http://ww1.hdnux.com/photos/12/15/20/2675720/8/920x920.jpg

 

Related posts:

Comments

comments