අදින් වසර 6000 කට පෙර මෙරට ආදි මානවයින් සහල් පරිභෝජනය කළ බවට හෙළි වෙයි

අදින් වසර 6000 කට පෙර මෙරට ආදි මානවයින් සහල් පරිභෝජනය කළ බව නවත ම පුරාවිද්‍යා අධ්‍යනයකින් හෙළි වී තිබේ.
ඒ, පසුගියදා බලංගොඩ, ඉලුක්කුඹුර ප්‍රද්ශයේ කළ පූර්ව ඓතිහාසික යුගයට අයත් ලෙනෙහි කැනීම්වලදී සොයා ගත් වී ඇතුළු ධාන්‍ය වර්ග හමු වූ ස්ථානයේ කළ කාල නීර්ණ වාර්තාවලිනි.
කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන ආයතනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා සඳහන් කළේ, මෙය මෙරට සහල් පරිභෝජන ඉතිහාසය පිළිබද සුවිශේෂී සොයා ගැනීමක් බව ය.

 

 

 

නිව්ස් ෆස්ට්

Related posts:

Comments

comments