ඇවන්ගාඩ් ගැන අර්ජුනගෙනුත් හෙළිදරව්වක් – Video

අයවැය කාරකසභා අවස්ථාවේ විවාදයට එක්වෙමින් ඇවන්ගාඩ් සමාගම සම්බන්ධයෙන් හෙළිදරව්වක් කිරීමට අර්ජුන රණතුංග අමාත්‍යවරයාද කටයුතු කළේය.
ඇවන්ගාඩ් සමාගම නාවික හමුදාවට ණය වී ඇති ආකාරයත්, එම ණය හෝ එහි පොලිය මේ දක්වා ගෙවා නැති බවත් එහිදී ඇමතිවරයා හෙළි දරව් කර සිටියේය. එමෙන්ම ඇවන් ගාඩ් සමාගමේ සෙවකයෙකු සිදුකළ “මාලදිවයිනේ නම් මරා දැමීමට කවුරුත් නැහැ ඒත් ලංකාවෙනම් කිහිපදෙනක්ම ඉන්නවා” යනුවෙන් සිදු කර ඇති ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් කළ යුතු බවද එහිදී ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටියෙය.

 

 

ලංකා ටෘත්

Related posts:

Comments

comments