ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලන ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සංගමය

කිළිනොච්චි දිස්ත්‍රික්කයේ මුලංගාවිල් ප්‍රදේශයේ යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාව සඳහා වන ඉන්දීය නිවාස යෝජනා ක්‍රමයෙන් නිවාස ලබාදීමට ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සංගමය ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලන බවට කාන්තාවන් චෝදනා කර ඇත.

යුද්ධය හේතුවෙන් වැන්දඹුවන් බවට පත්වූ කාන්තාවන් ලිංගික වශයෙන් සූරාකෑමට ලක්කර, ඔවුන්ව විශාල ශෝචනීය තත්වයකට පත්කිරීමේ මෙම ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳව ප්‍රදේශයේ කාන්තාවන් කෝපයට පත්ව පැමිණිලි කර ඇත. මුලංගාවිල් ප්‍රදේශයේ ඉන්දීය නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ ප්‍රතිලාභියෙකු‍ගෙන් ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලූ බව දන්වා කාන්තාවක් කිළිනොච්චිය රතු කුරුස සංගමයට පැමිණිලි කර ඇත.

යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත් ජනතාව සඳහා වන නිවාස යෝජනා ක්‍රමයට රතු කුරුස සංගමය සම්බන්ධ වී කටයුතු කරයි. 2012 වසරේ සිට කිළිනොච්චි මුලංගාවිල් නිවාස ඉදිකිරීමේ කටයුතු වල එම සංවිධානය නිරතව සිටියි. ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලූ බවට ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සංගමයේ කොළඹ නිලධාරියෙකුට එරෙහිව චෝදනා එල්ලවී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සංගමයේ කොළඹ කාර්යාලය සහ කිළිනොච්චි කාර්යාලය එක්ව පරීක්‍ෂණ පවත්වන බව දැනගැනීමට ලැබී ඇත. එහිදී ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලන සිදුවීම් සමහරක් සිදුව ඇති බව හදුනාගෙන ඇත.

මෙවැනි සිදුවීම් රාශියක් සිදුව ඇති නමුත් වැන්දඹුවන් ප්‍රථම වරට නිර්භයව පැමිණිලි කර ඇත. නිවාඩු දිනයක ඔහු ප්‍රකාශ කරන ස්ථානයකට ගොස් උසස් නිලධාරියාව හමුවුවහොත් පහසුවෙන් මුදල් ලබාගත හැකි බව කාර්යාල සේවකයෙකු එම කාන්තාවට ප්‍රකාශ කර ඇත.

නිවාස යෝජනා ක්‍රමය සඳහා වන මුදල් ලබාදීමේ මන්දගාමී තත්වයක් දැකගත හැකි අතර, මුදල් ලබානොදී අමානුෂික ලෙස තර්ජනය කල බවත්, විරෝධය දැක්වුවහොත් නිවාස නොලැබෙණු ඇතැයි යන බියෙන් බොහෝ දෙනෙකු සිටන බවද දැනගැනීමට ලැබී ඇත.

ලිංගික අල්ලස් ඉල්ලීම ඇතුළු පැමිණිලි 25කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇති බවත්, ඒ පිළිබඳව පරීක්‍ෂණ පවත්වන බවත් ශ්‍රී ලංකා රතු කුරුස සංගමයේ සභාපති නිමල් කුමාර් ප්‍රකාශ කර ඇත. විශේෂයෙන්, නිවාස ඉදිකිරීමේ කටයුතු තමන්ට ලබාදෙන ලෙසට රතු කුරුස සංගමයේ සේවකයින් තර්ජනය කරන බව දැනගැනීමට ලැබී ඇත.

Related posts:

Comments

comments