ජාතිවාදී මධු මාධවත් රහස් පොලිසියේ

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ පසුගිය 23 වැනිදා අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිසමට රැගෙන ආ දිනයේ විකෘති කළ ජාතික කොඩි වනමින් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කිරීමට කැඳවීමට එරෙහිව උද්ඝෝෂණය කළ පිරිස අතර සිටි බව කියන ගායක මධු මාධව අරවින්ද සහ බස්නාහිර පළාත් මන්ත්‍රී ලලිත් එල්ලාවල තවත් මිනිත්තු ගණනකින් රහස් පොලිසියේ පෙනී සිටීමට නියමිතය.

අද පෙරවරු 11.30 ට එහි පැමිණෙන ලෙස ඔවුනට දන්වා ඇත. ජාතික කොඩියෙන් සුළු ජාතීන් නියෝජනය අඟවන තීරු දෙක නොමැතිව අමුතු කොඩියක් එහිදී ප්‍රදර්ශනය කළැයි පොලිසියට පැමිණිලි කර ඇත.

http://1.bp.blogspot.com/-OwlL0ybUEfc/VTpNPjbTxuI/AAAAAAAAIRo/HGXCbnAx3zk/s1600/New%2BFlag.jpg

 

 

Related posts:

Comments

comments