බ‍්‍රසීලයේ වැසි වනාන්තරයක සැගවී තිබෙන අමුතු ජලාශයක්

බ‍්‍රසීලයේ වැසි වනාන්තරයක සැගවී තිබෙන අමුතු ජලාශයක් ගැන වාර්තාවක් මේ. මෙය ප‍්‍රසිද්ධව තිබෙන්නේ සුදු පාට වැලි තලය නිසයි.

ජලාපාවෝ උද්‍යානය තුළ පිහිටා තිබෙන මෙම ස්වභාවික ජලාශය, පිහිනුම්කරුවන්ට කදිම තෝතැන්නක්.

මේ අසිරිමත් සුදු පැහැයට හේතුවන සුදු පාට තුනී වැල්ල, හරිම සියුම්. නමුත් ඒ වැල්ල නිසා ජලාශය බොරවන්නේත් නැහැ.

එය පළිගුවක් මෙන් පැහැදිලියි.

උනුදිය උල්පතකින් මේ ජලය උනුසුම් වන නිසා මෙහි ස්නානය කිරීම හරිම සැපදායකයි.

බොහෝ අය මේ ජලාශයේ ස්නානය කිරීම හඳුන්වන්නේ ‘වැසි වනය තුළ කිමිදීමක්’ ලෙසයි.

 

Comments

comments