අල් හුසේන් කුමරු 6දා දිවයිනට

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහකොමසාරිස් සෙයිඩ් අල් හුසේන් කුමරු පස්දින නිල සංචාරයක් සඳහා ලබන මාසයේ දී මෙරටට පැමිණීමට නියමිතව තිබේ.

මෙරට රජයේ ආරාධනයකට අනුව ඔහු ලබන 6 වැනිදා දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතයි.

මානව හිමිකම් සුරැකීම සහ ප්‍රවර්ධනය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ සෙයිඩ් කුමරුගේ මෙම සංචාරයේ දී අවධානය යොමුකරනු ඇත.

වත්මන් රජය බලයට පත්වීමෙන් පසු මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය සම්බන්ධයෙන් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහකොමසාරිස්වරයා මීට පෙර සිය ප්‍රසාදය පළ කර තිබුණි.

Comments

comments